Kompasverhalen delen met de protestanten

EMMEN

Heb jij heeft het volgende wel eens meegemaakt: Je wordt volledig mee gesleurd in een boek en je komt er als een ander mens weer uit te voorschijn. Je ziet een film en je hebt geen besef meer van tijd. Als de film is afgelopen is er niets veranderd maar kijk je anders naar de wereld.

Volgens de Protestantse Gemeente Emmen zijn dit kompasverhalen. Verhalen die bewust of onbewust richting geven aan het leven. Het zijn verhalen in de breedste zin van het woord. Films, series, boeken, strips, theatervoorstellingen, muziek, verhalen van persoon tot persoon. Vanuit de 'pioniersplek twintigers Emmen', een initiatief van de Protestante gemeente Emmen gericht op het zoeken naar nieuwe vormen van zingeving en geloof, is er een project opgezet om in Emmen in gesprek te gaan over deze kompasverhalen. Vanaf 18 april is er een podcast van de initiatiefnemer, Yoeri Emmaneel, gestart genaamd kompasverhalen. Deze wordt via de website kompasverhalen.wordpress.com gepubliceerd. Via deze weg kan er contact worden gelegd en kunnen er verhalen worden gedeeld.

Auteur

Redactie