Wonen en/of zorg op maat voor ouderen in St. Franciscus en De Etgaarde

Emmen

Zorggroep Tangenborgh biedt al vele jaren goede en betrouwbare ouderenzorg in Zuidoost-Drenthe. Van Wijkzorg tot intensieve dementiezorg en alles daar tussen in St. Franciscus en De Etgaarde zijn twee woonzorglocaties van Tangenborgh. De(combinatie-)mogelijkheden voor wonen en zorg in deze woonzorgcentra zijn onlangs uitgebreid.

St. Franciscus Woonzorglocatie St. Franciscus in Coevorden bestaat al sinds 1958. Het gebouw is een aantal jaren geleden herbouwd en heeft een eigentijdse moderne uitstraling en ruime appartementen. St. Franciscus biedt een breed scala aan mogelijkheden wat betreft wonen en zorg. De woningen zijn geschikt voor zowel mensen met geen of weinig zorgvraag als voor mensen die veel zorg nodig hebben. De zorg kan worden geboden via wijkzorg. Deze zorg wordt vergoed vanuit de Zorgverzekering. Daarnaast kan intensieve (verpleeghuis-)zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg worden geboden. Hiervoor wordt een eigen bijdrage gevraagd. De hoogte van deze eigen bijdrage wordt door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekend. Als er in de loop van de tijd meer zorg nodig is, hoeft een bewoner niet per definitie verhuizen.“ In overleg kunnen we namelijk ook intensieve zorg in de eigen, vertrouwde woning aanbieden.” St. Franciscus biedt ook de mogelijkheid voor kortdurend verblijf, bijvoorbeeld als iemand na een ziekenhuisopname nog niet voldoende hersteld is om zichzelf thuis te kunnen redden. Dit noemen we Eerstelijns Verblijf. Hiervoor is een verwijzing van de arts nodig. De kosten worden dan vergoed vanuit de Zorgverzekering. Ook is het mogelijk om op eigen kosten tijdelijk een gemeubileerd appartement te huren. Dat kan bijvoorbeeld een oplossing zijn als familie of naaste(n) even niet voor de oudere kunnen zorgen omdat ze bijvoorbeeld met vakantie zijn. Hiervoor is geen zorgindicatie nodig. Voorzieningen St. Franciscus beschikt over veel voorzieningen, zoals een bibliotheek, een kleine supermarkt, een kapsalon, een café, een pedicure en een restaurant. Iedereen die in een aan- of inleunwoning bij Franciscus woont kan gebruik maken van alle voorzieningen en deelnemen aan de aangeboden activiteiten. De Etgaarde De Etgaarde is een woonzorglocatie die bestaat uit twee gedeelten: een woondeel en een zorgdeel. Het ‘nieuwe’ zorgdeel is 10 jaar geleden toegevoegd aan De Etgaarde. Tot voor kort was er een (zorg-) indicatie nodig om in aanmerking te komen voor een appartement in het zorgdeel. Tegenwoordig is het mogelijk om ook in het zorgdeel een appartement te huren zonder een indicatie voor wijkzorg of intensieve zorg. Net als St. Franciscus biedt ook De Etgaarde mogelijkheden voor kort verblijf en Eerstelijns Verblijf. De appartementen bij zowel St. Franciscus als De Etgaarde zijn allemaal voorzien van een gescheiden woon- en slaapkamer, keuken, badkamer met toilet en eventueel eigen kook- en wasgelegenheid en kunnen naar eigen smaak worden ingericht. Meer informatie Belangstellenden kunnen een afspraak maken voor het bezichtigen van een appartement en dan meer informatie ontvangen over de woon-zorgmogelijkheden. Meer informatie is te krijgen bij de Klantenservice en relatiebeheerder van St. Franciscus en De Etgaarde. Zij zijn bereikbaar via het algemene nummer van Zorggroep Tangenborgh, (0591) 68 16 16. Daarnaast zijn belangstellenden van harte welkom op het wekelijkse inloopspreekuur: in St. Franciscus iedere dinsdagochtend van 10.30-11.30, in De Etgaarde in de oneven weken op donderdagmiddag van 13.00-14.00 uur.

Auteur

Redactie Digitaal