CDA Emmen: ‘Bescherm paasvuur beter’

EMMEN

De CDA-fractie wil dat het paasvuur als immaterieel erfgoed een stevige plek op de cultuurhistorische waardenkaart krijgt. Dit om te voorkomen dat een eeuwenoude traditie straks verloren gaat. Het CDA zal hier tijdens de raadscommissie BME vragen over stellen aan het college.

Afgelopen Pasen hebben de paasvuren op enkele plekken voor overlast gezorgd. Hoe groot de groep mensen is die overlast heeft ondervonden, is onduidelijk. Wel werd de ‘rook’ tot in de regio Rijnmond waargenomen, zo berichtten regionale media. “En dat wil wat zeggen als de paasvuurrook in het meest geïndustrialiseerde deel van de Randstad wordt waargenomen”, aldus Paulien Mellema van de CDA-fractie. “Het is heel vervelend als mensen hinder ondervinden van de paasvuren, des te belangrijker om met elkaar tot wederzijds begrip te komen.” De gemeenteraad heeft vorig jaar de paasvuren als immaterieel erfgoed op de cultuurhistorische waardenkaart van de gemeente Emmen opgenomen. De werkgroep die zich had toegelegd op het immateriële erfgoed heeft daar destijds over gezegd dat er meer moet gebeuren dan alleen plaatsing op de kaart. Gezien alle commotie is volgens het CDA dat moment nu aangebroken. Het CDA staat voor het behoud van ons cultureel erfgoed. Nu uitdragen dat we respect hebben voor onze tradities, voorkomt dat de discussie ieder jaar opnieuw oplaait.

Auteur

admin