Burgervader traint mee met het Talent

EMMEN

Burgemeester Eric van Oosterhout van de gemeente Emmen neemt op woensdag 18 april van 20:00 tot 21:30 deel aan de training persoonlijk leiderschap die elk schooljaar op basisschool het Talent in de Delftlanden te volgen is voor ouders en andere belangstellenden. Het Talent werkt volgens een concept waarbij het persoonlijk leiderschap een belangrijke rol speelt.

Teamleden en ouders van het Talent vinden het belangrijk om de kinderen te leren over de leiderschap principes zoals die beschreven staan in het boek ‘7 habits of highly effectief people’ geschreven door Stephen Covey. Het Talent denkt dat kinderen die in staat zijn om de gewoonten toe te passen in het dagelijks leven, daar veel profijt van zullen hebben in de toekomst.

Het Talent leert ze dat kinderen vertrouwen mogen hebben en dat ze ruimte mogen ervaren om zich van binnenuit te kunnen ontwikkelen, eigen keuzes mogen en kunnen maken, maar ook dat die keuzes consequenties hebben. Ook daar moeten kinderen verantwoording voor durven en kunnen nemen. Het Talent heeft oog voor elkaars kwaliteiten en ze koesteren verschillen, zodat we een liefdevolle, krachtige en tolerante samenleving krijgen waarin ieder zich in vrijheid kan ontplooien. Kinderen zijn in staat om zichzelf te presenteren als zelfstandige reflectieve en verantwoordelijke leiders, die positieve invloed uitoefenen op hun eigen leerproces.

Wie zich op wil geven voor deze training kan dat doen via: talent@viviani.nl.


Auteur

Redacteur