‘Met de handen op je rug’

EMMEN/WEERDINGE

Voor medewerkers van voorscholen en de kinderopvang is er een cursus ontwikkeld waarbij ingegaan wordt op het stimuleren van de creativiteitsontwikkeling bij jonge kinderen.

“We weten dat jonge kinderen het meest leren door zelf te ontdekken. Ze moeten zelf van alles kunnen uitproberen en daarvoor hebben ze een inspirerende omgeving nodig die het onderzoeken stimuleert en vrij spel mogelijk maakt.” Aan het woord is onderwijspedagoog Jeska Aasman, ook actief bij de Emmer stichting De Kunstbeweging.

Bijeenkomst

In het najaar is er voor pedagogisch medewerkers een bijeenkomst georganiseerd in het bruggebouw van de gemeente Emmen over het onderwerp ‘Creativiteitsontwikkeling van het jonge kind’. Aasman: “En naar aanleiding daarvan kwamen er zoveel reacties en vragen binnen dat we samen met Brede School Emmen hebben besloten om een cursus hierover te organiseren. Deze eerste cursus is een pilot en heet ‘Begrijpen met je handen’. Hij wordt verzorgd door cultuurpedagoog Sabine Plamper en kunstenaar Titia Sprey van ‘Atelier in een koffer’.” Carla Ruhé - leidinggevende bij kindercentrum De Rommelpot in Weerdinge - was destijds ook aanwezig bij die bijeenkomst: “Het is belangrijk dat we ons realiseren dat het bij creativiteit niet om het eindresultaat gaat. Het gaat vooral om het proces, het ontdekken en beleven, om luisteren in plaats van vertellen en niet meteen oordelen. De dag na de lezing zag ik op de groep meteen de sporen van de avond terug. De kinderen maakten prachtige pentekeningen en er stond een heerlijke bak met maïszetmeel en water klaar om mee te spelen.” Ruhé roemt het enthousiasme van de kinderen en de pedagogisch medewerkers. “Vanaf nu gaat het bij ons vooral om het proces en laten we de kinderen vertellen wat er gebeurt. Dit levert prachtige verhalen op en dát is wat ons werk zo mooi maakt.”

Cursus

Leerkrachten en medewerkers van voorscholen of kindercentra die interesse hebben in deze cursus, kunnen meer informatie opvragen bij jeska.aasman@dekunstbeweging.nl.

Auteur

Redactie