Energieneutraal bouwen in Emmen zonder leges

EMMEN

Het college van B&W van de gemeente Emmen heeftbesloten dat voor energieneutraal bouwen binnenkortgeen leges meer in rekening worden gebracht. Leges zijn de kosten die de gemeente vraagt voor het in behandeling nemen van de omgevingsvergunning.

Wethouder Jisse Otter: “Als gemeente zetten we in op duurzaamheid en energiebesparing. Energieneutrale woningen zijn de toekomst. Daar willen we graag op inspelen, door deze type nieuwbouwwoningen ook financieel aantrekkelijk te maken.” De maatregel geldt tot 31 december volgend jaar. De gemeente Emmen wil inwoners, bedrijven en projectontwikkelaars van nieuwbouwwoningen stimuleren om alvast volgens de BENG-eisen te gaan bouwen, die door de Rijksoverheid zijn opgesteld en vanaf 1 januari 2020 gelden voor alle nieuwbouwwoningen. De gemeenteraadsleden moeten nog een uitspraak doen over de gewijzigde legesverordening. Dit doen ze naar het lijkt eind mei. Daarna kan de maatregel in werking treden.

Auteur

Redactie