Emmenaren in actie voor vluchtelingen

EMMEN

In de week van 26 tot en met 31 maart collecteren vrijwilligers in Emmen voor stichting ZOA. Met het thema ‘Sta stil bij vluchtelingen wereldwijd’, vraagt de hulporganisatie aandacht voor de ruim 65 miljoen mensen die momenteel op de vlucht zijn voor oorlogen en natuurgeweld.

Naast de traditionele collectebus, wordt in Emmen ook de nieuwe digitale collectebus ingezet. De opbrengst wordt gebruikt om slachtoffers van rampen en oorlogen te ondersteunen met noodhulp en hen te helpen een nieuwe start te maken. De digitale collectebus is een initiatief van meer dan twintig hulporganisaties met een CBF-keurmerk. Pinnen of contactloos doneren via deze bus is net zo veilig als in de supermarkt. De ZOA-collectanten moet zich kunnen identificeren.

Auteur

Redactie