Leerplichtkoffer voor groep 8 van De Iemenhof

SCHOONEBEEK

Samen met de leerplichtambtenaar Natasja de Vries ging wethouder Robert Kleine vorige week op bezoek bij groep acht van basisschool De Iemenhof in Schoonebeek. Het bezoek was op de nationale Dag van de Leerplicht.

“Door samen op te trekken met leerlingen, ouders en school, voorkomen we schooluitval en creëren we een beter toekomstperspectief voor leerlingen”, zegt wethouder Kleine. Team Jongeren en Leerplicht van het Emmer leerwerkbedrijf Menso heeft voor deze gelegenheid een leskoffer ontwikkeld met een quiz over het belang van onderwijs, informatie over de leerplicht en ziekteverzuim en materiaal om de klas mee aan te versieren. In totaal gaan negen leerplichtkoffers rouleren op de basisscholen in de gemeente Emmen. Het doel van de Dag van de Leerplicht is om de leerplicht onder de aandacht te brengen bij leerlingen, ouders, scholen en andere betrokkenen. Door jongeren te stimuleren, wil de overheid schooluitval terugdringen.

Leerplichtwet

Volgens de leerplichtwet moeten kinderen en jongeren verplicht naar school vanaf hun vijfde tot en met het schooljaar waarin ze 16 jaar worden. Daarna geldt de kwalificatieplicht. Dit houdt in dat alle jongeren tot hun achttiende onderwijs moeten volgen, tenzij ze een startkwalificatie hebben. Een startkwalificatie is een havo-, vwo- of mbo2-diploma. Dit biedt jongeren een betere kans op de arbeidsmarkt en het helpt hen makkelijker een baan te vinden.

Auteur

Redactie