‘Emmer basisonderwijs moet veranderen’

EMMEN

Het basisschool is aan het veranderen en dat is volgens kenners broodnodig ook. De leertrajecten bereiden de leerlingen niet goed genoeg voor op de veranderende maatschappij.

Die mening is althans Geralde Klapwijk toegedaan. Zij is coördinator van basisschool De Rank in Emmen. “Om beter aan te sluiten bij de veranderende maatschappij hebben we als onderwijsconcept gekozen voor International Primary Curriculum (IPC). Kinderen leren op hun best door ze boeiende actieve en zinvolle lessen aan te bieden. Naast kennis is er ook aandacht voor vaardigheden en inzicht in eigen handelen.” De zogenaamde 21-eeuwse skills komen in deze manier van lesgeven aan bod. Vaardigheden als creativiteit, kritisch denken, probleem oplossen en samenwerken spelen een fundamentele rol in het leerproces. Klapwijk: “Dit zijn vaardigheden die de leerlingen in de toekomst nodig hebben.”

Geschiedenis

Ze vervolgt: “Laten we als voorbeeld het thema ‘chocolade’ nemen. Binnen alle vakken gaan de leerlingen aan de slag met ditzelfde thema. Bij ‘geschiedenis’ wordt chocolade in historisch perspectief gezet, bij het vak ‘natuur’ staat voedsel als brandstof centraal en bij ‘aardrijkskunde’ onderzoeken leerlingen waar en hoe cacaobomen groeien.” Voor leerlingen blijkt dit een heel inspirerende methode. Leerkrachten merken dat ze actiever betrokken zijn bij de lessen en dat ze leren denken vanuit verschillende invalshoeken. Binnen de lessen ‘beeldende vorming’ komen bijvoorbeeld het ontwikkelen van een verpakking, het ontwerpen van een tas of het maken van een presentatie over wat je hebt ontdekt aan de orde. Klapwijk: “Deze manier van lesgeven vraagt een totaal andere benadering van de leerkrachten. Waar ze vroeger meer sturend werkten, nemen ze nu een coachende rol aan en stimuleren ze de leerlingen om zelf stappen te zetten.” Op gebied van beeldende vorming ondersteunt de Emmer stichting De Kunstbeweging het onderwijsveld. Mark Wester, adviseur van die stichting, begeleidt cultuurcoördinator Annite Engberts van De Rank bij het cultuurbeleid van die school. “Annite gaf aan dat hun school het beeldend onderwijs wilde koppelen aan IPC en dat zij hun vaardigheden op gebied van beeldend onderwijs willen vergroten. We hebben vervolgens samen met beeldend kunstenaar Gejan Stol op basis van acht technieken een leerlijn opgebouwd en het leerkrachten team uitgenodigd hierover een teamtraining te volgen.”

Kunstenaar

Kunstenaar Stol daarover: “In zo’n teamtraining leer ik leerkrachten hoe ze met de verschillende technieken aan de slag kunnen. Ook het leren kijken naar de werkstukken van de leerlingen en het ontwikkelen van de creativiteit komen aan bod. Stuur de leerlingen niet meteen bij of kom zelf met oplossingen, maar geef ze de kans hun eigen weg te zoeken”. Engberts vult aan: “We hebben veel nieuwe dingen geleerd. Inspirerend en verhelderend.” Scholen die ook geïnteresseerd zijn om samen met professionals hun kunst en cultuuronderwijs te verdiepen en te verbeteren kunnen contact opnemen met info@dekunstbeweging.nl.

Auteur

Redactie