Fruitbomen voor de bijen in Emmer wijk Rietlanden

EMMEN

Wethouder René van der Weide plant samen met 43 leerlingen van OBS De Vlonder in de Emmer wijk Rietlanden 22 fruitbomen. Dit doet hij vanwege de 61e Boomfeestdag, met Klimaat als thema.

De gemeente Emmen doet voor de vijftigste keer mee aan de Boomfeestdag. De 22 fruitbomen worden dicht bij de Lidl in de wijk Rietlanden geplant. De bomen bakenen het voormalig erf van de boerderij de Driefthoeve af, die in 2004 werd gesloopt, nadat het vijftien jaar lang een jeugdcentrum was. Dit jaar is er specifiek voor fruitbomen gekozen om bijen en insecten de mogelijkheid te geven om honing te verzamelen. De verscheidenheid aan dieren en planten is in de laatste jaren sterk teruggelopen door strak gemaaide gazons en minder kruiden in weilanden en akkers. De 22 fruitbomen die morgen - woensdag 14 maart - geplant gaan worden dragen een klein steentje bij om de verscheidenheid aan dieren en planten in de Rietlanden weer een beetje te vergroten. Gemeenten realiseren zich vaak onvoldoende dat de aanplant van bomen en bossen helpt bij het halen van de gemeentelijke Klimaatdoelen. Kinderen hiervan deelgenoot maken is des te beter.

Auteur

Redactie