Berry Lampe: ‘Vitale basis in jeugd gelegd’

EMMEN

Om het ontwikkelen van een veilig sportklimaat voor trainers en kinderen te bevorderen, geven PRO Emmen en Lampe Therapie op maandagavond 12 maart een workshop. Het omgaan met jongeren met gedragsproblemen in de sport is onderwerp van gesprek vanaf 18.30 uur.

Door Kristian Elders De kennissessie bij de praktijkschool PRO Emmen - onder de rook van het stadion van FC Emmen - is een onderdeel van een samenwerking tussen zeven partners. Het project dat centraal staat bij die samenwerking heet Skills for life. Met Skills for life zijn de eerstejaars leerlingen van de Emmer praktijkschool bezig met gezond eten, gezond bewegen en gezond denken. Binnen PRO Emmen wordt naast het aanleren van praktische vaardigheden veel aandacht besteed aan een gezonde leefstijl, bewegen en sport. Vanuit het basisonderwijs stromen leerlingen door naar deze school omdat zij naast andere criteria ook leerachterstanden hebben. Deze leerlingen voelen zich niet altijd begrepen en vallen uit binnen de andere vormen van regulier onderwijs en ook binnen de verschillende sportverenigingen. Special Heroes helpt sportclubs om meer aandacht te besteden aan de sociale begeleiding en de zelfstandigheid van deze leerlingen. Als de leerling deze ondersteuning niet krijgt, stopt hij of zij met het sporten bij een club. “En dat is erg zonde, want een vitale basis wordt in de jeugdjaren gelegd”, verklaart Berry Lampe. De 48-jarige geboren en getogen Emmenaar is eigenaar van Lampe Vitaal en Lampe Therapie in Emmen én de naaste buur van PRO Emmen. Lampe Therapie test eerstejaars leerlingen van deze school op onder meer motoriek en fitheid.

Gereedschap

Wat zou je kunnen doen als trainer of coach om te voorkomen dat hij of zij buiten de boot valt of dat de groep zich aan hem of haar gaat storen? Hoe kan escalatie worden voorkomen? Die vragen komen voorbij tijdens de sessie. Lampe: “Er wordt op 12 maart gereedschap meegegeven om te voorkomen dat kinderen met een bepaald gedrag of gedragsproblemen uitvallen. Dit kan ook een havo-leerling zijn met ADHD, bijvoorbeeld. Hoe kun je op de juiste wijze coachen? Vaak zijn trainers nog jong en zij hebben minder levenservaring dan oudere trainers. Met de bagage van de workshop kunnen zij zich in de toekomst beter staande houden, verwachten wij. Je weet niet van elk kind wat er op de achtergrond in een gezin speelt en belangrijk is zeker ook dat een trainer of coach zelf goed in zijn of haar vel zit.” De interactieve workshop wordt vanuit Special Heroes gegeven door Arjan Pruim, die door de organisatie wordt gezien als een expert op het gebied van omgaan met probleemgedrag. “Arjan is docent aan het Hanze Instituut voor Sportstudies en heeft een rugzak vol met bagage”, vult Lampe aan. “Hij kan fantastisch vertellen en neemt de deelnemers mee naar de praktijk over bijvoorbeeld een bepaalde stoorzender in de groep. Ook probeert hij onze gasten zich te laten verplaatsen in het gedachtegoed van kinderen met gedragsproblemen. Om daarmee te laten zien dat zij niet alles snappen. De bedoeling van maandagavond aanstaande is onder meer om kinderen te laten blijven sporten.” ‘Gedrag (g)een probleem!’ is de titel van de informatieve workshop, die wordt gegeven om sportclubs in de gemeente Emmen kennis bij te brengen. Jeugdcoaches, jeugdleiders en jeugdbestuursleden kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar info@lampetherapie.nl. Deelname is gratis. De partijen die samenwerken onder de noemer Skills for life zijn: PRO Emmen, Lampe Therapie, Flex Health Club, Gemeente Emmen, Accare, Your Coach en Sport Drenthe. Leerlingen van de praktijkschool zorgen maandag voor gezonde hapjes. “En dat doen ze erg goed”, zegt Lampe alvast.

Auteur

Redactie