Informatieavond over ICT-Lyceum

EMMEN

Het Hondsrug College in Emmen organiseert op maandag 12 maart een extra Doe- en informatieavond over het nieuwe ICT Lyceum. De bijeenkomst is bestemd voor zowel toekomstige leerlingen als hun ouders.

Na afloop van de Open Dag, begin vorige maand, kwamen er bijhet Hondsrug College veel verzoeken om extra informatie over deze nieuwe studierichting binnen. Voorde school reden genoeg om op 12 maart vanaf 18.30 uur de plannen nog eens uitvoerig toe te lichten. De bijeenkomst wordt gehouden in gebouw De Marke. Het ICT-lyceum bereidt leerlingen voor op een digitale toekomst waarin bijvoorbeeld de zelfrijdende auto, de zorgrobot en big data een belangrijke rol spelen. Het ICT Lyceum is volgens het Hondsrug College gericht op vwo’ers en gemotiveerde havoleerlingen. De Emmer school werkt hierbij nauw samen met de NHL-Stenden Hogeschool.

Auteur

Redactie