Meer Emmenaren uit de bijstand

EMMEN

Het aantal bijstandsuitkeringen in de gemeente Emmen is vorig jaar flink gedaald. Het aantal mensen dat is uitgestroomd naar een baan of opleiding is hoger dan andere jaren, laat de gemeente weten.

In 2017 stemde de gemeenteraad in met de uitvoering van het plan ‘Aanpakken en doorzetten’. Het doel van dit plan was om naast de bestaande uitstroom van 550, nog zeventig personen extra uit de bijstand te laten uitstromen. In totaal is hiervoor een budget van 1,3 miljoen euro beschikbaar gesteld. In het afgelopen jaar hebben 635 bijstandsgerechtigden de stap naar werk gemaakt.

Bijstandsuitkering

Mede dankzij de goede contacten met het bedrijfsleven en de verschillende onderwijsaanbieders is de ambitie gehaald. Op 1 januari vorig jaar werden in totaal 3543 bijstandsuitkeringen verstrekt. Op oudjaarsdag bleek dat aantal gedaald tot 3444, een daling van 2,8 procent. Wethouder Bouke Arends: “Gemiddeld in Nederland was er sprake van een daling van ongeveer 1,4 procent. Ik ben dan ook ontzettende trots op deze prestatie voor een gemeente die van oudsher relatief veel bijstandsgerechtigden kent.” In het afgelopen jaar zijn diverse projecten in samenwerking met ondernemers en onderwijs gestart om mensen via een opleiding voor langere tijd aan een baan te helpen. Zo is een opleiding gestart voor verzorgende niveau 3, een opleiding tot (bus-)chauffeur en een opleiding voor werken in de horeca. In deze sectoren is een groeiende vraag naar personeel. In totaal zijn 89 personen via een project begeleid naar een baan. “Ook in de toekomst is het belangrijk bijstandsgerechtigden aan een geschikte werkplek te helpen”, besluit wethouder Arends.

Auteur

Redactie