Utrechts bureau onderzoekt locaties ‘bieb’

EMMEN

De gemeente Emmen laat door het Utrechtse bureau JHK Architecten een onderzoek uitvoeren naar de huisvesting voor de Bibliotheek en De Kunstbeweging. Er worden vier mogelijke locaties in het centrum van Emmen onder de loep genomen.

Onderzocht wordt of de Westerstraat, het Rensenpark of ergens aan de rand van het winkelcentrum een geschikte locatie is. De Utrechtse architecten moeten ook onderzoeken of de huidige locatie aan het Noorderplein misschien toch een goede plek is. In mei worden de resultaten aan het college van burgemeester en wethouders voorgelegd. De gemeente Emmen streeft naar een compacter kernwinkelgebied, een andere inrichting van de aanloopstraten en een aantrekkelijker centrum, Dat is vastgelegd in een plan, dat ‘Omgevingsvisie Emmen Centrum’ heet. Daarbij past een heroriëntatie op de plek en de huisvesting van de Bibliotheek en De Kunstbeweging, de culturele stichting die nu de bovenverdieping van de bibliotheek bewoond. Daarnaast veranderen de functie en de behoefte van deze instellingen: van een uitleenplek voor boeken is de bibliotheek veranderd in een plaats waar ontmoeting en debat een grotere rol hebben.

Onafhankelijk

Het Utrechtse bureau JHK Architecten gaat zoals gezegd het onderzoek uitvoeren. Het belangrijkste is dat eerst de mogelijkheden van de verschillende locaties in kaart worden gebracht. "Het college vindt een gedegen locatieonderzoek belangrijk", aldus verantwoordelijk wethouder Robert Kleine. "We weten dat er verschillende belangen spelen bij het invullen van het centrumgebied. Een eventuele verhuizing van belangrijke culturele instellingen als de Bibliotheek en De Kunstbeweging moeten zorgvuldig onderzocht worden. Een onafhankelijk onderzoek naar de geschiktheid van de mogelijke locaties is daarom een must. Van daaruit kunnen we verder kijken hoe we de Bibliotheek en De Kunstbeweging een nieuwe plek kunnen geven, waar ze hun functies ook in de toekomst goed kunnen uitvoeren."

Auteur

Redactie