Drentse weidevogels kunnen hulp gebruiken

EMMEN

Voor de kansrijke weidevogelgebieden in Drenthe is Landschapsbeheer Drenthe op zoek naar mensen die willen aansluiten als vrijwillig weidevogelbeschermer. Dankzij de extra financiële middelen van de provincie Drenthe en de betrokkenheid van agrariërs is de uitbreiding gewenst.

Om het seizoen goed te starten wordt op dinsdag 27 februari een cursus georganiseerd voor nieuwe vrijwilligers. Jaarlijks zijn ongeveer 450 vrijwilligers in de weer om kuikens van bijvoorbeeld de tureluur, de wulp en de grutto een goede start te geven. Op terreinen van zo’n 700 agrariërs worden nesten opgespoord en beschermingsmaatregelen getroffen. De inzet van de vrijwilligers, de betrokken agrariërs en de juiste beheersmaatregelen zijn essentieel gebleken bij de ondersteuning van de weidevogels. Deelname aan de cursus is gratis. Voor meer informatie: Jaap van Gorkum, j.vangorkum@lbdrenthe.nl.

Auteur

Redactie