Verkiezingsprogramma 50Plus Emmen bekend

EMMEN

Ook 50PLUS Emmen heeft het verkiezingsprogramma vastgesteld voor de komendegemeenteraadsverkiezing.

Opvallende punten uit het programma zijn de aandacht voor alternatieve woonvormen zoals ‘Wonen in eenHofje’, de verruiming van het parkeerbeleid met gratis parkeren in het centrumvoor vrijwilligers en mantelzorgers die daar hun werkzaamheden verrichten, samenwerkingsverbanden zoeken met universiteiten van Groningen en Twente, meer aandacht voor laaggeletterdheid en armoede, geen windmolens op land, een parkeerkaart voor werknemers van het MKB in centrum en beter voldoen aan de zorgvraag van de burger. 50PLUS Emmen wil zich sterk maken voor alle burgers, ongeacht hun leeftijd.

Auteur

Redactie