Metamorfose voor Emmer-Compascuum

EMMER-COMPASCUUM

Met de bouw van een nieuwe sporthal op de locatie Abeln ondergaat het centrum van Emmer Compascuum een metamorfose. De nieuwe sporthal biedt straks een moderne sportvoorziening voor de verenigingen, scholen en inwoners van Emmer Compascuum.

Naast de bouw van de sporthal zijn er ook plannen om het openbaar gebied aan te pakken. Ook de bouw van de brede school op de plek achter De Deele wordt aangepakt. Wethouder Bouke Arends: “Een nieuwe, moderne sporthal die voldoet aan de eisen van deze tijd is een aanwinst voor het hele dorp. De nieuwe sporthal is centraal gelegen, zodat er optimaal gebruik van gemaakt kan worden”. Het ontwerp van de winkels en de woningen aan de achterzijde van de sporthal - dus aan het kant van het kanaal - dragen volgens de gemeente Emmen bij aan een verfraaiing en levendigheid van het centrum.

Plannen

In eerste instantie was het plan de sporthal samen met de brede school op de locatie achter het multifunctionele centrum de Deele te vestigen. Bij de uitwerking van de plannen bleek dat hiervoor de ruimte te beperkt was. Vervolgens zijn in november vorig jaar twee opties gepresenteerd tijdens een inloopavond in De Deele. Een overgrote meerderheid van de bezoekers gaf de voorkeur aan de bouw van de sporthal op locatie Abeln. Bij het zoeken naar een geschikte plek voor de sporthal was het belangrijk dat deze zich in de buurt van de brede school bevond. Op deze manier kan de school zo optimaal gebruik maken van de sportvoorziening en blijft de afstand die kinderen moeten overbruggen zo beperkt mogelijk. Het ontwerp van het gebouw van de brede school zal ook aansluiten bij de centrumplannen. Het gebouw gaat voldoen aan strenge eisen op het gebied van duurzaamheid en moet het passen bij de huidige manier van lesgeven. Zo is er bijvoorbeeld ook een keuken geplaatst in de school. Zowel openbaar, als katholiek als protestants christelijke onderwijs nemen hun intrek in de brede school. Emmer-Compascuum heeft nu nog wat te kampen met een wat trieste, verpauperde aanblik van het Losa-terrein, maar daar komt volgens de gemeente Emmen verandering door de komst van supermarkt Aldi.

Auteur

Redactie