Boost voor cultuureducatie

EMMEN

Op de Emmer basisscholen groeit het besef dat alle kinderen de kans moeten krijgen zich te ontwikkelen. Cultuureducatie krijgt daarom een financiële boost, zo laat De Kunstbeweging weten.

Een vaste handvaardigheid- of muziekdocent is tegenwoordig een zeldzaamheid op de basisscholen. Scholen zetten daarom freelance kunstvakdocenten in voor korte of langere projecten of geven zelf de kunstlessen. Voor kunstvakdocenten die zich extra willen scholen in het lesgeven op de basisschool is er nu een interessante regeling in het leven geroepen.

Lichaam

Vijf jaar geleden is landelijk de regeling ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ opgezet. Een regeling die in het leven is geroepen om de kwaliteit van het cultuuronderwijs op basisscholen te vergroten. Vijf Drentse kunstinstellingen hebben toen de handen ineen geslagen en een stichting opgericht die gezorgd heeft dat deze subsidie voor alle Drentse scholen bereikbaar werd. Die stichting heet Compenta. Stel een basisschool in de gemeente Emmen wil met zijn leerlingen aan de slag met expressie, bewustwording van het lichaam, beweging en gezondheid. Al deze aspecten kun je verwerken in het vak dans. Dus stelt de school een plan op om voor een x-aantal leerlingen een x-aantal danslessen te verzorgen. Op school loopt wel een juf die goed kan dansen, maar het geven van danslessen is andere koek. Daar heb je een specialist voor nodig: een professionele dansdocent. Via een nieuwe regeling kan die dansdocent zich bijscholen in het lesgeven binnen het basisonderwijs. Jeska Aasman van de Emmer stichting De Kunstbeweging: “Datzelfde geldt natuurlijk ook voor bijvoorbeeld de muziekdocent, die zich wil specialiseren in het dirigeren van een groot schoolkoor.”

Subsidie

Scholen konden al subsidie krijgen voor kunst & cultuuronderwijs, maar via dit nieuw aan te boren subpotje kunnen ook de kunstvakdocenten een ‘tegemoetkoming in de studiekosten’ aanvragen. Op www.compenta.nl of via jeska.aasman@dekunstbeweging.nl is meer informatie te verkrijgen.

Auteur

Redactie