Boekstart voor Coevorder kinderopvangorganisaties

COEVORDEN

Boekstart in de kinderopvang is een feit in de gemeente Coevorden. Wethouder Jeroen Huizing, Albert Kraai (Biblionet Drenthe) en een vertegenwoordiging van alle kinderopvangpartijen in de gemeente ondertekenden vorige week het convenant, dat Boekstart in de Kinderopvang heet.

Met deze ondertekening en ook de Nationale Voorleesdagen is er volop aandacht voor taalontwikkeling en de woordenschat. “Voorlezen is voor jonge kinderen van groot belang voor de taalontwikkeling en woordenschat”, zegt Huizing. “Hoe jonger we beginnen met (voor)lezen, hoe meer effect het heeft. In september 2017 zijn we al gestart met Boekstart in de kinderopvang met enkele partijen. We willen dit graag invoeren bij alle kinderopvangorganisaties.”

Aan de slag

Ouders van pasgeboren kinderen kunnen al gebruik maken van Boekstart. In de kinderopvang krijgen kinderen straks Boekstart in de kinderopvang en in het basis- en voortgezet onderwijs gaan de leerlingen aan de slag met de Bibliotheek op school. Boekstart in de kinderopvang sluit goed aan bij het woordenschatprogramma Logo3000, waar een groot aantal basisscholen en kinderopvangorganisaties in de gemeente Coevorden vanaf 2018 mee gaan werken. Om met Boekstart aan de slag te gaan krijgt het personeel een korte cursus aangeboden. Vanuit het onderwijsachterstandenbudget is geïnvesteerd in dit programma.

Auteur

Redactie