Gouden fluit voor bezige bij Ab Jagersma

NOORD-SLEEN

Ab Jagersma ontving zaterdagmiddag uit handen van commissaris van de koning Jetta Klijnsma de waarderingsprijs gouden scheidsrechtersfluit COVS 2018 vanwege zijn grote verdiensten voor de voetbalarbitrage. Klijnsma sprak bij de overhandiging lovende woorden over de inzet en betrokkenheid van de zeventigjarige inwoner van Noord-Sleen.

De commissaris van de koning in Drenthe reikte de waarderingsprijs uit tijdens het scheidsrechterscongres van district Noord, dat werd gehouden in het scholencomplex van het Dr. Nassau College in Assen. Het congres werd door ongeveer 400 scheidsrechters bezocht.

Manusje van alles

Jagersma wordt door velen gekwalificeerd als een manusje van alles. Hij vervulde in de voorbije decennia talrijke kader- en bestuursfuncties: voorzitter, penningmeester, algemeen bestuurslid, redactielid van het clubblad, webmaster en lid van de onderhoudscommissie. De inwoner van Noord-Sleen is inmiddels ruim 25 jaar actief als KNVB-scheidsrechter en fluit wekelijks nog zijn wedstrijden. Binnen de scheidsrechtersvereniging HZO Drenthe is Jagersma algemeen bestuurslid en draagt hij zorg voor de ledenadministratie.

Auteur

Redactie