CDA Coevorden maakt zich zorgen over inbraakgolf

COEVORDEN

De fractie van het CDA in de gemeente Coevorden maakt zich zorgen over de toename van het aantal inbraken in de afgelopen periode. Fractievoorzitter Gertjan Zuur gaat hierover vragen stellen aan het Coevorder college tijdens de commissievergadering op dinsdagavond 23 januari.

Het CDA wil graag dat het college meer aandacht vraagt bij de politie voor deze kwestie. “Natuurlijk is het daarnaast goed en nodig dat ook inwoners zelf alert zijn bij verdachte situaties en dit melden aan de politie”, zegt Zuur. “Daarom richten gelukkig ook steeds meer buurten en wijken een buurtapp op. Het CDA wil graag weten of en in hoeverre de gemeente de opzet daarvan kan faciliteren en ondersteunen, bijvoorbeeld door uniforme bordjes in te kopen en deze beschikbaar te stellen.”

Auteur

Redactie