Windmolens weer over de tong

EMMEN/NIEUW

WEERDINGE - De windmolensoap gaat verder. Het overleg van het Gebiedsplatform Pottendijk wordt binnenkort namelijk weer opgestart.

De besprekingen om tot een windmolenpark te komen, waren eind vorig jaar stil komen te liggen in alle drie aangewezen gebieden in degemeente Emmen. Dit nadat de initiatiefnemers Raedthuys en Yard hadden aangegeven dat zij niet konden bouwen onder de voorwaarden van de gemeente en omwonenden. Een van de initiatiefnemers in het gebiedPottendijk, Jeroen Deddens, heeft echter aangegeven dat hij openstaat voor een ontwikkeling van windenergie op de Pottendijk, binnen derandvoorwaarden. De gemeente wil medewerking verlenen om de noodzakelijke procedures hiervoor op te starten. Wethouder René van der Weide van de gemeente Emmen: “Als gemeente hebben wij in de afgelopen periode intensief gesproken met alle partijen om weer voortgang in het proces te krijgen. Met het initiatief van Jeroen Deddens lijkt dat onder de gemeentelijke voorwaarden te lukken. Belangrijkste uitgangspunt is dat wij de hinder zoveel mogelijk willen beperken binnen de provinciale taakstelling.” In het plan van Deddens is zowel windenergie als een zonnepark opgenomen. De zes tot acht windmolens komen naar alle waarschijnlijkheid op minimaal 1100 meter afstand van alle woningen in het gebied te staan. Het plan voldoet ook aan de gemeentelijke eis van maximaal 149 meter tiphoogte. In het hele gebied Pottendijk is ruimte voor twaalf windmolens. De initiatiefnemer van het plan Energiepark Pottendijk geeft aan rekening te willen houden met zorgen van omwonenden. Hij gaat met de leden van het gebiedsplatform in gesprek om tot een gedragen plan te komen. Ook wil hij afspraken maken over afdrachten aan het gebied. Dit is ook zo afgesproken in de zogenoemde gedragscode, die de gemeenteraad heeft vastgesteld.

Auteur

Redactie