Column Coevorden Verbindt: Een fris begin...

Emmen

U leest hier wekelijks een column van een lid van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden. Deze week is burgemeester Bert Bouwmeester aan de beurt.

Allereerst uiteraard voor iedereen een goed en gelukkig 2018 gewenst! Het is de tijd van nieuwjaarsbijeenkomsten. We kijken terug en we kijken vooruit. Wanneer u dit leest heb ik mijn jaarlijkse nieuwjaarstoespraak al uitgesproken. Een toespraak met een terugblik van vier jaar in plaats van één. In 2018 eindigen we namelijk een bestuursperiode en starten we de volgende. Op 21 maart kunt u uw stem uitbrengen bij de gemeenteraadsverkiezingen. U als inwoner van onze gemeente bepaalt daarmee mede wie er aan het roer komen en wat we de komende vier jaar gaan doen. Ik ben daarom ook bijzonder benieuwd naar wat dit nieuwe jaar ons gaat brengen. Vier jaar geleden hadden we een flinke verschuiving in onze lokale politiek. En niet alleen dat; we hadden ook een klus te klaren! Financieel stonden we er niet goed voor en er lagen forse uitdagingen op het gebied van zorg, werkgelegenheid en demografische ontwikkelingen. Het nieuwe college had een duidelijke opdracht. Als we daar nu op terugkijken is er heel veel gebeurd. We zijn vier jaar geleden gestart met een tour door de gemeente. We wilden ophalen hoe onze inwoners de gemeente ervaren en hoe ze hun eigen rol zien. Ook daarna kregen onze dorpsbelangenorganisaties en buurtverenigingen een steeds grotere rol. Ik heb dat persoonlijk als heel mooi ervaren, maar realiseer me ook meteen dat we hiermee wel veel van de dorpen en wijken vragen. Ik heb veel respect voor alle vrijwilligers die actief zijn voor de samenleving; die zich inzetten om het voor hun omgeving beter, mooier en fijner te maken en om zaken voor elkaar te krijgen. Grote complimenten voor hen! Ik vind dat we de afgelopen vier jaar echt grote en goede stappen gezet hebben in de onderlinge samenwerking. We hebben veel gevraagd. Van inwoners, organisaties en bedrijven, van medewerkers, van onze raadsleden. Maar: met resultaat! Ten eerste is onze financiële situatie weer goed. Daarnaast is er in de afgelopen vier jaar veel gerealiseerd in onze dorpen en wijken. Vooral door initiatieven van inwoners zelf, gefaciliteerd door onze gemeentelijke organisatie. Ons stimuleringsfonds is goed benut en met de dorps- en wijkbudgetten proberen we nog meer invulling te geven aan lokaal maatwerk. Ik hoop dat onze inwoners hetzelfde gevoel hebben bij deze ontwikkelingen. Ik hoop ook dat nog meer inwoners de betrokkenheid voelen en zich willen inzetten voor hun dorp of wijk. Dat we nog meer zullen samenwerken en daarmee samen onze gemeente nog mooier en fijner maken. Gaan we in de komende jaren verder op deze voet? U heeft daar als inwoner van de gemeente Coevorden een belangrijke stem in. Sterker nog: het begint bij u! U kunt in maart gaan stemmen op de partij en de persoon waarvan u denkt dat die het beste uw wensen en ideeën in praktijk brengt. Ik roep u daarom nu alvast op om vooral gebruik te maken van het recht om te stemmen. De gemeente die u zich wenst, begint met uw stem! Veul heil en zeeg’n! Burgemeester Bert Bouwmeester

Auteur

Redactie