Boswachter over ontwikkeling Bargerveen

ZWARTEMEER

Boswachter Erik Bloemink van Staatsbosbeheer geeft woensdag 10 januari een lezing over het Bargerveen. Het Bargerveen is een natuurgebied midden in ’t Veenland, in de gemeente Emmen.

Het gebied bestaat voornamelijk uit hoogveen en is een restje van het Boertanger moeras. Het eerste deel van de lezing gaat over Staatsbosbeheer, Oosterbos, Bargerveen ontstaan en ontwikkeling en flora en fauna. Het tweede kortere deel gaat over de avifauna van het Bargerveen. De lezing, die ongeveer twee uur duurt, begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de boerderij van Staatsbosbeheer in Zwartemeer aan de Kamerlingswijk OZ 83.

Auteur

Redactie