‘Verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen’

EMMEN

Om het aantal incidenten in kaart te brengen heeft GroenLinks Emmen zich aangesloten bij het landelijk meldpunt vuurwerkoverlast: www.vuurwerkoverlast.nl. Dat is een initiatief van dertig lokale GroenLinks-afdelingen.

Steeds meer mensen storen zich aan vuurwerkoverlast, weet GroenLinks. “Met dit meldpunt willen we de omvang daarvan in beeld brengen. We pleiten voor meer maatregelen tegen vuurwerkoverlast. Het liefst zien we dat vuurwerk alleen nog door professionals wordt afgestoken en niet meer door amateurs”, zegt Dirkje Scholte van GroenLinks Emmen. “De oogartsen, andere medische beroepsgroepen, de politie, burgemeesters en onlangs de Onderzoeksraad voor Veiligheid pleiten in een advies aan het kabinet voor een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen.” Het meldpunt blijft open tot 3 januari.

Auteur

Redactie