Aftrap project Menselijke Maat

EMMEN/COEVORDEN

In Exloo was onlangs de aftrap van het project Menselijke Maat.

Dit gezamenlijke project van de gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen (BOCE-gemeenten) werd door wethouder Jan Bos (namens de gemeente Emmen) en wethouder Joop Brink (namens de gemeente Coevorden) officieel gestart door het overhandigen van (symbolische) cheques aan vijf zorgaanbieders. Hiermee kunnen zij de komende twee jaar aan de slag om de transformatie in het sociaal domein - de mens centraal stellen en maatwerkoplossingen zoeken - verder vorm te geven. De volgende vijf zorgaanbieders gaan met het project Menselijke Maat aan de slag: Saxenburgh Groep, Dokter Schoonmaakorganisatie/AndersOm Thuisbegeleiding, Het Kunsthuus, Stichting Jabbok en Cosis. Het project Menselijke Maat wordt gefinancierd door de provincie Drenthe. In het project Menselijke Maat bundelen gemeenten en zorgaanbieders de krachten om de kwaliteit van de geboden zorg en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning te vergroten.

Motivatie

Het uitgangspunt van Menselijke Maat is het vergroten van de zelfredzaamheid en participatie van Wmo-cliënten. Dit moet gerealiseerd worden door het zoeken naar de intrinsieke motivatie van mensen. Wat drijft ze? Wat willen zij? Wat kunnen zij? Menselijke Maat moet dit inzichtelijk maken zodat deze uitgangspunten centraal kunnen staan bij de dienstverlening van de verschillende zorgaanbieders. Hierdoor worden mensen gemotiveerd om meer zelf te doen en meer samen met anderen te doen. Menselijke Maat is een onderdeel van Stichting Arcon.

Auteur

Redactie