Plannen voor herinrichting dorpskern Schoonoord

SCHOONOORD

Inwoners van Schoonoord kwamen vorige week samen om bijgepraat te worden over het zogeheten vijf punten plan voor het reuzendorp. Dit plan is ontwikkeld door de vereniging Dorpsbelang Schoonoord en betrokken inwoners.

Het doel van het plan is om Schoonoord aantrekkelijk te maken voor inwoners, ondernemers en toeristen. De werkgroepen hebben zich gebogen over reclame voor en imago van het dorp, moderniseren van het Openluchtmuseum Ellert en Brammert, de faciliteiten in het dorp (sporthal, dorpshuis en huizen), versterken van het ondernemerschap en de herinrichting van de dorpskern.

Plannen

In het dorpshuis is een kledingbank gestart en de bibliotheek blijft behouden voor het dorp. Ook heeft het dorp een eigen dorpsvlag en dorpslogo. Een belangrijk gedeelte van de presentatie bestond uit het voorleggen van de plannen voor herinrichting van de dorpskern. De werkgroep heeft hiervoor vier scenario’s toegelicht. Na deze uitleg konden de aanwezigen feedback geven over deze plannen. Ook gaven zij aan welk scenario de voorkeur heeft.

Auteur

Redactie