Start verkenning Drentse zonneroute A37

COEVORDEN/EMMEN

Hoe kan in samenwerking met de omgeving van de Drentse A37 een zonneroute worden gemaakt? Deze vraag staat centraal in de verkenning waarmee de gemeenten Coevorden, Emmen, Hoogeveen, netwerkbedrijf Enexis Groep en netbeheerder Rendo, de provincie Drenthe en Rijkswaterstaat van start gaan.

Hiervoor tekenden de partijen vorige week in de Energy Academy in Groningen tijdens de Klimaattop Noord-Nederland een intentieverklaring. De partijen en de omgeving gaan onderzoeken op welke wijze bermen langs de 40 kilometer lange A37 kunnen worden benut voor het opwekken van zonne-energie. De verkenning moet eind volgend jaar afgerond zijn. Begin 2019 wordt besloten of het project daadwerkelijk groen licht krijgt.

Ambitie

“We hebben de ambitie om in 2040 in de woonomgeving niet meer afhankelijk te zijn van fossiele energiebronnen, waardoor inwoners energieneutraal kunnen wonen. We omarmen dan ook het initiatief om te verkennen of de Drentse A37 benut kan worden om zonne-energie op te wekken”, zegt wethouder Jeroen Huizing (CDA Coevorden).

Auteur

Redactie