Ouderendag in Angelslo

EMMEN

Een middag vol kunst en cultuur voor ouderen in Emmen. Dat was de insteek van de partijen De Kunstbeweging, Sedna, Samen oud en thuiszorgorganisatie At home First.

Liefst 150 ouderen kwamen eind oktober bijeen in de Marke in de Emmer wijk Angelslo. Ze konden daar meedoen aan verschillende activiteiten waaronder beeldende kunst, zingen en het vertellen van verhalen. De middag begon met een gezamenlijke lunch onder het genot van gezellige muziek van Maters & Roberti. Daarna werden de deelnemers verspreid over de ruimtes en gingen ze enthousiast aan de slag met de activiteiten. Ellen Kroeze van Atelier Helderrood verzorgde een workshop schilderen met verschillende materialen. Bij Jessica Mencke konden de aanwezigen aan de slag gaan met handlettering en de deelnemers genoten volop van verhalenverteller Wouter Kalkman. Aan de hand van vragen als ‘hoe leerde u vroeger zwemmen‘ werden de tongen los gemaakt. De grootste verhalen volgden en de ouderen spraken vrijuit over het verschil tussen het leven vroeger en nu. Ook bij de zangworkshop werden herinneringen losgemaakt door de liedjes die gezongen werden onder leiding van Marion Maters.

Ouderendag

De Ouderendag op 28 oktober stond in het teken van het symposium ‘Zin-Tuigen’ dat op 14 december in het Emmer Atlas Theater wordt gehouden. Dit symposium gaat over de relatie tussen cultuurdeelname en de gezondheid van ouderen. Uit onderzoek blijkt dat het welzijn en de gezondheid positief worden beïnvloed wanneer men deelneemt aan culturele activiteiten. “Bij de organisatie van de Ouderendag in Angelslo wilden we zoveel mogelijk oudere mensen een fijne activiteit buitenshuis aanbieden en tegelijkertijd nieuwe ontmoetingen tot stand brengen. We wilden ook eenzaamheid bestrijden”, laat de organisatie weten. Het symposium in het Atlas Theater wordt georganiseerd op gezamenlijk initiatief van partijen als de gemeente Emmen, ‘We the North - experiment’, Healthy Ageing Network Noord Nederland en het Zorg Innovatie Forum. Het is bedoeld als inspiratie voor senioren, en de culturele sector. Emmen doet in 2017 en 2018 als gemeente mee in het landelijke project Age Friendly Cultural City, waarbij speciaal voor ouderen culturele activiteiten zijn ontwikkeld die in wijken en dorpen worden uitgevoerd. Hier is subsidie voor verkregen van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Mail naar info@dekunstbeweging.nl voor meer informatie.

Auteur

Redactie