Vijf dorpen krijgen vrij besteedbaar dorpsbudget

DE KIEL

/HOLSLOOT - De dorpsbelangenorganisaties van Aalden, Noord-Sleen, De Kiel, Dalen en Holsloot ontvangen binnenkort een eigen dorpsbudget. De gemeente Coevorden en de dorpen werken samen aan de ontwikkeling van vrij te besteden dorpsbudgetten.

Aalden en Dalen krijgen elk 20.000 euro, terwijl De Kiel 5000 euro ontvangt. Voor Holsloot ligt 5200 euro klaar en Noord-Sleen krijgt 3500 euro. De andere dorpen en de gemeente volgen de genoemde dorpen binnen het experiment op de voet. Preses Harry Lamberts van Dorpsbelangen Dalen: “Met dit budget kunnen we aan de slag met de uitvoering van zes van de acht thema’s uit onze dorpsvisie.”

Sinds 2015

Coevorden werkt sinds 2015 met een stimuleringsfonds. Dorpen en wijken kunnen een beroep doen op het fonds voor projecten, activiteiten en initiatieven die de leefbaarheid van de eigen woonomgeving bevorderen. Het fonds bestaat uit twee delen: één voor eenmalige initiatieven en één voor initiatieven waarbij inwoners gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden overnemen.

Auteur

Redactie