Geld voor werken in Duitsland

EMMEN/COEVORDEN

De Arbeidsmarktregio Drenthe (AMRD) stelt 50.000 euro beschikbaar om het fonds Werken in Duitsland mogelijk te maken.

Het fonds is bestemd voor opleiding, bemiddeling en begeleiding van Nederlandse werkzoekenden die aan de slag gaan op de Duitse arbeidsmarkt. In Duitsland is al jaren een grote vraag naar personeel in alle sectoren. Dat biedt kansen voor werkzoekenden die ondanks de aantrekkende arbeidsmarkt in Drenthe nog steeds moeilijk aan de slag kunnen komen. De Arbeidsmarktregio Drenthe speelt hierop in en zorgt er met extra geld voor dat meer mensen aan het werk kunnen. Het koppelen van de Nederlandse werkzoekenden aan banen in Duitsland is een flinke klus. Maar door extra geld voor scholing, begeleiding, projecten of trajecten is het mogelijk om meer mensen aan het werk te krijgen. De afgelopen twee jaar heeft de Arbeidsmarktregio Drenthe bijgedragen aan 328 bemiddelingen die het grensteam heeft gerealiseerd. Dit grensteam is een samenwerkingsverband van UWV, de gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hardenberg en de Eems Dollard Regio.

Auteur

Redactie