Column Coevorden Verbindt: Over de grens

Emmen

U leest hier wekelijks een column van een lid van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden. Deze week is burgemeester Bert Bouwmeester aan de beurt.

Nou, het is gebeurd! De kabinetsformatie duurde nog nooit zo lang, maar ze zijn er uit. Ik was wel erg benieuwd wat het regeerakkoord zou zeggen over de ambities van de komende regering. Binnenkort op het bordes met de koning zien we wie het gaan doen. Maar wát gaan ze voor ons doen, dat is de vraag! Los van de bijlagen telt het regeerakkoord 55 bladzijden, zag ik dit weekeinde. Een eerste lezing stemt mij voorzichtig positief. Begin vorige week waren we met ons college, en een aantal medewerkers en raadsleden naar Brussel. Daar was de jaarlijkse Europese Week van het Comité van de Regio’s van de EU. Uit heel veel Europese gemeenten en regio’s waren vertegenwoordigers aanwezig. In eerdere columns sprak ik al eens over onze activiteiten in Brussel. Dat het belangrijk is dat we daar als Noord-Nederland, als Drenthe én als Coevorden vertegenwoordigd zijn. Dat we zorgen dat we als vitale en ambitieuze grensregio in beeld zijn, dat subsidies onze kant op komen en dat we met andere regio’s samenwerken en van elkaar leren. Dat samenwerken begint natuurlijk bij onze naaste buren, in Niedersachsen. En bij die grensoverschrijdende samenwerking, daar hebben we het Rijk bij nodig. Vandaar dat er in Brussel veel interesse bestond of het akkoord daar iets over zou zeggen. En jawel: “Het kabinet maakt werk van het wegnemen van belemmeringen die mensen ervaren in de grensregio’s. Samen met Duitse en Belgische overheden - met name de deelstaten Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen en Vlaanderen – worden de belangrijkste knelpunten op het terrein van infrastructuur en sociale zaken en werkgelegenheid aangepakt.” Voor mij een mooie tekst, als lid van het actieteam dat in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken moest zorgen voor een gerichte agenda voor de samenwerking met onze Duitse en Vlaamse buren. Veertig concrete actiepunten worden in ons eindrapport benoemd. Nu ook het nieuwe kabinet hier werk van wil maken, is het zaak om maatwerk voor ons gebied te formuleren. Een eerste gesprek met de CdK’s van de noordelijke provincies en vier burgemeesters uit het noorden heeft al plaatsgevonden. Goed dat we iets in Nederland verzinnen, maar nu eerst overleggen met Niedersachsen of ze ook meer willen halen uit de samenwerking. Dit heeft dus direct effect op onze gemeente en op onze inwoners. Er komt meer tijd, energie en geld beschikbaar om werk en werkzoekenden op elkaar af te stemmen, om verder te kijken naar spoorverbindingen tussen ons en Duitsland en wellicht dat we ook aan de slag kunnen met ruimtelijke ontwikkeling of met duurzaamheid. Voor ons en voor Duitsland belangrijke thema’s. Kortom: aan alle kanten komen er kansen en mogelijkheden om de lokale economie in onze gemeente te versterken. En dat is voor iedereen goed. Florerende bedrijven hebben werknemers nodig en die kunnen hier uitstekend wonen en leven. En als je net zo gemakkelijk in Duitsland kunt werken, en daar zijn mooie banen, dan is dat toch prachtig! Verder kijken, samenwerken en elkaar versterken. Binnen de grenzen én over de grenzen! Burgemeester Bert Bouwmeester

Auteur

Redactie