Meer waardering voor cultuur

EMMEN

Een groeiend aantal inwoners dat actief deelneemt aan culturele activiteiten in de gemeente Emmen en een hogere waardering voor het aanbod. Dat zijn enkele uitkomsten van de Cultuurmonitor.

De Cultuurmonitor is een grootschalig onderzoek naar de cultuurbeleving onder de inwoners van de gemeente Emmen. In 2014 heeft de gemeente Emmen een vergelijkbaar cultuuronderzoek laten uitvoeren. Opvallend is dat het aantal deelnemers aan het onderzoek nu veel groter is: 2800 mensen om 1400 in 2014. De deelname aan culturele activiteiten is gestegen van 40 procent in 2014 naar 48 procent in 2017. Ook het bezoek aan voorstellingen kent een stijgende lijn: 83 procent in 2014 en 86 procent in 2017. Het rapportcijfer dat de inwoners van de gemeente Emmen aan de hoeveelheid en de kwaliteit van het culturele aanbod geven is gestegen van 6,4 naar 6,7. “Cultuur leeft meer in de gemeente Emmen en het aanbod krijgt een hogere waardering”, vat cultuurwethouder Robert Kleine (CDA Emmen) van de gemeente Emmen samen. “Die stijgende lijn houden we ook de komende jaren vast. Als culturele gemeente van Drenthe hadden we in de afgelopen jaren een record aantal culturele evenementen op de kalender. Dat is geen tijdelijke opleving. De nieuwe concept-Cultuurnota, die we binnenkort aan de raad presenteren, biedt ruimte voor de bestaande én nieuwe initiatieven.”

Lijstjes

De meest populaire activiteiten zijn tekenen/schilderen (19%), zingen (17%), fotografie/film (12%) en het bespelen van een muziekinstrument (12%). Van de mensen die cultureel actief zijn, heeft 43 procent de resultaten van hun werk wel eens gepresenteerd buiten de huiselijke kring. De meest genoemde reden om niet cultureel actief te zijn, is ‘geen interesse’ (50%), gevolgd door ‘geen tijd’ (30%) en ‘het is te duur’ (19%). Het aandeel dat cultureel actief is geweest in de afgelopen twaalf maanden is het grootst onder de jongste groep van 18- tot 29-jarigen (62%). Dat was 48% in 2014. “De Cultuurmonitor is voor ons van grote waarde”, benadrukt wethouder Kleine.

Auteur

Redactie