Subsidieboost voor Emmer cultuuronderwijs

EMMEN

Goed nieuws voor het Emmer cultuuronderwijs in het vmbo en in het praktijkonderwijs: twee nationale fondsen geven 40.000 euro subsidie voor de stimulans van nieuwe cultuurtrajecten.

De subsidieaanvraag voor Cultuureducatie met Kwaliteit was net voor de zomervakantie klaar en daarna begon het afwachten. Het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Prins Bernhard Cultuurfonds hebben een regeling om cultuuronderwijs in het vmbo en het praktijkonderwijs te stimuleren, om scholen de gelegenheid te geven nieuwe cultuurtrajecten te ontwikkelen. Het project bestrijkt drie jaar en kan jaarlijks op ruim 13.000 euro rekenen. “We waren blij verrast dat we deze week de verlossende boodschap kregen en dat de subsidieaanvraag dus gehonoreerd is”, zegt Bibian Welbergen namens de Emmer stichting De Kunstbeweging.

Pro Emmen

Vanaf dit najaar gaat een team van docenten van Pro Emmen samen met professionals op het gebied van cultureel erfgoed aan de slag met het ontwikkelen en uitvoeren van drie nieuwe leerlijnen. Het projectteam wordt ondersteund door De Kunstbeweging en expertisecentrum K&C. Monica Smeets, cultuurcoördinator van Pro Emmen, vertelt: “Voor onze leerlingen is het belangrijk om in contact te komen met cultuur en cultureel erfgoed. Wij hebben een gedegen cultuurbeleidsplan en doen veel kunstprojecten, maar op het gebied van cultureel erfgoed willen we graag een extra slag maken.” Daar kan de school nu dus mee aan de slag. De thema’s waar aan gewerkt gaat worden zijn archeologie, archief en landschapskunst. “We gaan er absoluut iets moois van maken”, besluit Smeets.

Auteur

Redactie