Column Coevorden Verbindt: Dag van de Duurzaamheid

Emmen

U leest hier wekelijks een column van een lid van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden. Deze week is wethouder Jeroen Huizing aan de beurt.

Daar sta je dan als wethouder. In het nette pak, de schop in de hand en een kruiwagen voor je. Op een bouwplaats in Sleen. Alle ogen op jou en de toekomstige bewoonster Celina gericht, want bij wijze van openingshandeling mogen jullie het laatste beetje cement in de fundering scheppen. Ja, wethouder zijn is absoluut leuk en afwisselend! De woning van Sander en Celina is de eerste van achttien die de komende tijd gebouwd worden in de wijk Jongbloed in Sleen. De verkoop ging net als in het nieuwbouwplan Molenakkers in Dalen razendsnel, wat maar weer aantoont dat er ondanks de bevolkingskrimp nog wel vraag naar woningen is en blijft. Zeker in een aantal dorpen. Onze concept-woonvisie, die met dorpen en wijken wordt besproken, ligt nu ter inzage. Hierin proberen we de balans te vinden tussen het reduceren van het aantal geplande woningen in kwalitatief minder goede plannen en het ruimte blijven houden voor kleinschalige lokale initiatieven. Als wethouder Milieu doet het me goed om te horen dat Sander en Celina bij de bouw van hun huis ook hebben gedacht aan duurzaamheid. Het zou mooi zijn als de andere toekomstige bewoners dat voorbeeld ook volgen. Van installateurs en bouwbedrijven hoor ik altijd dat de bouwkosten er vaak iets hoger door worden, maar de energielasten fors lager. Niet alleen goed voor het milieu dus, maar zeker ook voor de portemonnee! En uit eigen ervaring weet ik dat het ook gewoon leuk is om op een mooie zonnige dag even een blik te werpen op de zonnepanelen-app hoeveel elektriciteit de zon voor me aan het opwekken is. Je voelt je echt directeur van je eigen energiebedrijf! Als ik zo rondkijk in onze gemeente dan valt het me sowieso op dat er steeds meer inwoners en bedrijven met duurzaamheid bezig zijn. Een aantal installatiebedrijven in onze gemeente hebben zich inmiddels ontwikkeld tot echte duurzaamheidsspecialisten, veel bedrijven in de maakindustrie zijn continu bezig met het verduurzamen van hun producten en ook op scholen wordt tijdens de lessen aandacht besteed aan duurzaamheid. Maar ook verenigingen zijn er mee bezig. Veel sportclubs kijken hoe ze energie kunnen besparen en zelf opwekken en ook dorpshuizen proberen op die manier hun gebouw te verduurzamen. Een heel mooi voorbeeld vind ik zelf het zwembad in Zweeloo, waar de afgelopen periode het energieverbruik al fors is teruggedrongen met eenvoudige, slimme maatregelen. Dat geldt overigens ook voor de andere drie zwembaden in onze gemeente. Binnenkort hoopt het zwembadbestuur in Zweeloo de volgende stap te zetten naar een volledig energieneutraal zwembad! We gaan in Coevorden de komende periode aan de gang met het opstellen van onze duurzaamheidsdoelstellingen. Daarvoor voeren we de komende periode gesprekken met veel bedrijven, instellingen en organisaties die een rol spelen op het gebied van duurzaamheid. In die gesprekken komt onder meer aan de orde wat volgens die partijen de doelstelling en de rol van de gemeente zou moeten zijn. Maar als gemeente kunnen we het uiteraard niet alleen. De belangrijkste vraag is wat mij betreft dan ook: wat kan ieder van ons voor zich bijdragen aan een duurzamere samenleving? De Dag van de Duurzaamheid is op dinsdag 10 oktober. Misschien een goed moment voor ieder van ons om die vraag voor onszelf te beantwoorden! Wethouder Jeroen Huizing

Auteur

Redactie