'Coevorder gemeenteraad mist grip op verbonden partijen'

COEVORDEN

De Coevorder gemeenteraad krijgt moeilijk grip op zogeheten verbonden partijen zoals bijvoorbeeld afvalverwerker Area. Tot deze conclusie komt de Rekenkamercommissie Coevorden. Verbonden partijen zijn door de gemeente opgerichte, zelfstandige organisaties die gemeentelijke taken uitvoeren.

De Coevorder gemeenteraad voerde samen met het college van burgemeester en wethouders en met de ambtelijke organisatie sinds 2011 verbeteringen in de informatievoorziening door. Zij werken bijvoorbeeld samen in een raadswerkgroep, maar dit leidde nog niet tot meer grip. De Rekenkamercommissie Coevorden hield voor het eigen onderzoek een enquête onder de raadsleden. In de gemeente Coevorden ervaart 55 procent van de raadsleden weinig grip op verbonden partijen. Zij krijgen veel informatie, maar die is te weinig gericht op wat voor de eigen gemeente politiek gezien van belang is.

Resultaten

De verbeteringen in Coevorden blijken uit de resultaten: de raadsleden vinden veelal dat de informatie over verbonden partijen op tijd, volledig en van belang is. Deze vooruitgang in informatievoorziening heeft de Coevorder raad echter nog geen grip op de verbonden partijen opgeleverd. De Rekenkamercommissie concludeert dat informatie over de verbonden partijen vooral zou moeten gaan over de vraag of deze de gemeentelijke taken voor de inwoners en bedrijven goed uitvoeren. Met minder, maar betere informatie kan de raad beter inzicht krijgen en dus meer grip op de verbonden partijen krijgen, stelt de Rekenkamercommissie. De gemeenteraad praat op 17 oktober over het rapport.

Auteur

Redactie