Werkgroep Noordbarge presenteert verkeersplan

EMMEN

Hoe wordt het doorgaande verkeer door de Emmer wijk Noordbarge verminderd en hoe blijft de wijk leefbaar, maar ook goed bereikbaar? Met die vragen is een werkgroep in Noordbarge eind 2016 aan de slag gegaan.

De werkgroep presenteerde woensdag de bevindingen tijdens een inloopbijeenkomst aan de inwoners van de wijk. De uitkomst bestaat uit een pakket aan verkeersmaatregelen: het ombouwen van de Ermerweg tot 30 kilometerweg, het reconstrueren van een aantal kruispunten in en rondom Noordbarge en een advies om de snelheid op de Rondweg en Hondsrugweg te verhogen. In 2013 heeft de gemeenteraad vastgesteld dat de Ermerweg en Nieuw Amsterdamsestraat afgewaardeerd worden. Dit wil zeggen dat het doorgaande verkeer ontmoedigd wordt om deze route te nemen naar het centrum van Emmen. De directe aanleiding hiervoor was de al jaren toenemende verkeersdrukte op de Ermerweg en de verwachte toename van verkeer als gevolg van de opening van Wildlands. Het was de bedoeling om het verkeer van en naar het centrum van Emmen zoveel mogelijk via de Hondsrugweg, Frieslandroute en Dordsestraat te laten rijden. Dat paste ook bij het streven om de leefbaarheid in Noordbarge - vooral aan de Ermerweg - sterk te verbeteren.

Proefafsluiting

In afstemming met Plaatselijk Belang Noordbarge is in 2016 daarom een proef gedaan met een tijdelijke gedeeltelijke afsluiting van de Ermerweg. Door een ‘knip’ aan te brengen in de Ermerweg kon het verkeer vanaf de N34 niet meer via het oostelijk deel van de Ermerweg naar het centrum rijden. Hoewel uit deze proef naar voren kwam dat de verkeersdruk op de Ermerweg flink afnam, bleek echter ook dat de overlast in de Noordbargestraat toenam. Daarom hebben bewoners en bedrijven in Noordbarge eind 2016 een werkgroep gevormd, onder begeleiding van de gemeentelijke gebiedscoördinator en met ondersteuning van de verkeersmedewerkers van de gemeente. Deze werkgroep ging aan de slag met een voorstel dat recht doet aan de door de gemeenteraad vastgestelde beleidsdoelstellingen en aan de lokale leefbaarheid van alle inwoners van Noordbarge. Voor een aantal maatregelen zijn varianten uitgewerkt die zijn voorgelegd aan de bewoners van Noordbarge. De werkgroep peilde woensdag of de gepresenteerde plannen op voldoende draagvlak uit het dorp kunnen rekenen. De plannen worden in december ter kennisneming aan de gemeenteraad voorgelegd, want een raadsbesluit is niet nodig voor het nemen van deze verkeersmaatregelen.

Auteur

Redactie