Buurtbemiddeling krijgt vervolg in gemeente Emmen

EMMEN

Het project Buurtbemiddeling is volgens de organisatie een succes in de gemeente Emmen. In twee jaar tijd hebben 22 vrijwilligers meer dan dertig burenconflicten helpen oplossen. Daarom wordt het project verlengd tot eind 2018. Het Emmer college van burgemeester en wethouders en de woningbouwcorporaties stellen hiervoor samen 62.500 euro beschikbaar.

Burgemeester Eric van Oosterhout: “Met buurtbemiddeling kun je in de helft van de gevallen voorkomen dat irritaties tussen buren uitgroeit tot grote overlast. Dankzij vrijwilligers uit onze gemeente, voor wie ik een grote waardering heb.”

Oplossing

Het project Buurtbemiddeling is op 1 oktober 2015 gestart. Getrainde vrijwilligers luisteren naar beide partijen en helpen en een oplossing te vinden voor het conflict. Het project wordt betaald door de gemeente Emmen, welzijnsorganisatie Sedna en woningcorporaties Domesta, Lefier en Woonservice. Er wordt samengewerkt met de politie en bewonersorganisaties van verschillende wijken en dorpen.

Auteur

Redactie