‘Omwonenden laten profiteren van zonneakkers’

KLAZIENAVEEN-NOORD

/ORANJEDORP - Wie een zonneakker in de gemeente Emmen wil bouwen, moet zorgen dat de omwonenden daarvan mee kunnen profiteren. De bereidheid van omwonenden om te participeren in een zonneakker is één van de voorwaarden voor initiatiefnemers om zonneakkers bij dorpen en wijken te mogen bouwen. Het college van de gemeente Emmen heeft dit vastgelegd in de beleidsnotitie Maatschappelijk draagvlak zonneakkers bij dorpen en wijken. Dit nieuwe beleid wordt toegevoegd aan de bestaande structuurvisie Emmen Zonneakkers.

Wethouder René van der Weide: “Wij willen dat inwoners voordeel hebben van deze vorm van duurzame energie, zodat ze samen energie kunnen opwekken en hiermee de energierekening kunnen verlagen. Dit kan als omwonenden gezamenlijk een coöperatie oprichten. Uiteraard zien wij ook graag dat bewoners zelf het initiatief nemen en gezamenlijk een eigen zonneakker ontwikkelen. Wij lopen met dit beleid op landelijk niveau voorop.” Naast de bereidheid zijn de voorwaarden voor de bouw van een zonneakker: draagvlak van omwonenden voor een initiatief bij hun dorp of wijk, dat het past in de omgeving en dat de energieopbrengst een voordeel is voor betrokken bewoners.

Lopende initiatieven

Bij alle dorpen en wijken in de gemeente Emmen zijn mogelijkheden voor zonneparken voor en door bewoners. Op dit moment loopt een aantal initiatieven, zoals de Zonnige Toekomst (onder meer in Klazienaveen-Noord) en Oranjepoort (Oranjedorp en Nieuw-Dordrecht).

Servicepunt

Emmen richt ondertussen het Servicepunt Lokaal Opgewekt Emmen op. Omwonenden en initiatiefnemers kunnen bij het servicepunt terecht voor ondersteuning bij het houden van informatiebijeenkomsten, advisering bij het oprichten van een coöperatie en het ontwikkelen van businessplannen. De ondersteuning vanuit de gemeente Emmen komt tot stand in het kader van het Europese COBEN project.

Auteur

Redactie