Inwoners meer tevreden over gemeente Emmen

EMMEN

Elke twee jaar is er een onderzoek: Waar staat je gemeente? Een groep inwoners van Emmen krijgt een brief in de bus met de vraag om mee te werken aan dit onderzoek. De hoofdvraag is: wat vind je van Emmen?

De thema’s zijn: woon- en leefklimaat, de relatie tussen de inwoner en de gemeente, dienstverlening en zorg en welzijn. De resultaten zijn inmiddels binnen. Voor 2016 laat het rapport zien dat de tevredenheid op alle onderdelen is gestegen ten opzichte van 2014. Vooral de tevredenheid over zorg en welzijn is gestegen. Het gaat daarbij om vrijwilligerswerk, mantelzorg en om zorgvoorzieningen. Steeds meer inwoners gaven tijdens het onderzoek aan dat ze terug kunnen vallen op familie, vrienden of buren voor zorg. De inwoners van de gemeente Emmen ervaren de dienstverlening ook steeds beter. Uit het onderzoek blijkt dat inwoners voldoende ruimte krijgen om eigen ideeën uit te voeren. Alle resultaten: www.waarstaatjegemeente.nl.

Auteur

Redactie