Stimulering taalontwikkeling kleuters in Emmen

EMMEN

De kinderen in hogere groepen weten het nog van voorgaande jaren. Aan het begin van het schooljaar kregen zij op school een gratis Borre-boek mee.

In een samenwerking tussen de uitgever en basisscholen ontvangen 1206 kleuters in Emmen tijdens hun eerste schoolweken een exemplaar van het nieuwe boek Borre en het stekelvarken. Het is een kleine bijdrage in de stimulering van de taalontwikkeling bij kleuters. Het thuis voorlezen van boeken kan hier een belangrijke rol in spelen. Jeroen Aalbers (schrijver) en Stefan Tijs (illustrator) hebben na elf jaar samenwerking ruim honderd Borre-boeken op hun naam staan. Er is inmiddels een hele generatie basisschoolkinderen opgegroeid met de avonturen van het vrolijke ventje in het rood-wit gestreepte shirt.

Auteur

Redactie