Schooljaar ook voor peuters van start

EMMEN

De start van het nieuwe schooljaar is ook de officiële start van de voorscholen in Weiteveen, Emmerhout, Bargeres, Nieuw-Weerdinge,Zwartemeer en Klazienaveen.

Op zeventien scholen in deze dorpen en wijken worden vanaf 4 september kinderen in de leeftijd van 2,5 tot4 jaar spelenderwijs voorbereid op de basisschool.Voor elke basisschool een voorschool, dat is de ambitie van de gemeente Emmen. De voorscholen worden gerealiseerd in samenwerking metStichting Peuterwerk, Stichting Ontwikkeling Kindcentra Emmen (OKCE) en zes schoolbesturen. De realisatie hiervan verloopt gefaseerd. Sinds de start in oktober 2015 zijn er al 28 voorscholen in de gemeente Emmen actief. Het streven is een voorschool te verbinden aan elke basisschool vóór de zomervakantie van 2018. Zo’n 800 peuters zullen vanaf dat moment eenvoorschool bezoeken Op de voorschool worden de peuters spelenderwijs voorbereid op de basisschool.

Leerlijn

Het belangrijkste verschil met een peuterspeelzaal en regulierekinderopvang is dat een voorschool onderdeel is van de basisschool. Daarmeeontstaat een doorgaande leerlijn vanaf 2,5 jaar. De directeur van de basisschoolzorgt voor de dagelijkse leiding van de voorschool en werkt nauw samen metStichting Peuterwerk of de kinderopvangorganisaties (via stichting OKCE). De peuters zijn tien uur per week op de voorschool waar ze zich spelenderwijs ontwikkelen. Dit doen ze onder leiding van gekwalificeerd personeel en in nauwe aansluiting op de onderwijsprogramma’s van het basisonderwijs. De brede ontwikkeling staat hierin centraal. “Gelijke kansen voor ieder kind, dat is ons uitgangspunt,” zegt onderwijswethouder Robert Kleine.“Door alle kinderen de voorschool aan te bieden, kunnen ze een betere start maken als ze naar de basisschool gaan.”

Auteur

Redactie