Voetgangersbrug in Weiteveeen geplaatst

WEITEVEEN

De nieuwe voetgangersbrug aan de Zuidersloot in Weiteveen is vorige week geplaatst. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de bestrating. Daarmee is het ‘Dorpsommetje’ aan de Zuidkant van Weiteveen - door het Schoonebeekerveld - afgerond.

De Zuidersloot beschikt nu over twee naast elkaar gelegen bruggen. Want al eerder werd een verkeersbrug in de Zuidersloot aangelegd. De verkeersbrug in de Zuidersloot ligt over de nieuw gegraven slenk. Bij die brug is ook een uitkijkpunt en rustpunt voor fietsers en wandelaars. Het verhoogde uitkijkpunt biedt een mooi overzicht over de nieuwe Buffer Weiteveen. In een paar maanden tijd is de omgeving van de Zuidersloot ingrijpend veranderd. Er is een open landschap ontstaan, waarbij de natuur aansluit op de dorpsrand. Met de aanleg van beide bruggen zijn de werkzaamheden van Aannemer Oosterhuis aan de Buffer Weiteveen grotendeels afgerond. Nu wordt alleen nog hard gewerkt aan de bouw van de nieuwe schaapskooi. Die werkzaamheden duren tot volgend voorjaar.

Auteur

Redactie