Hersenstichting zoekt vrijwilligers

EMMEN/COEVORDEN

In Nederland zijn er zo’n 260.000 mensen die lijden aan dementie. Dat aantal zal in de komende jaren explosief stijgen, stelt De Hersenstichting. Die stichting zet alles op alles om gezonde hersenen gezond te houden, hersenaandoeningen te genezen en betere zorg voor hersenpatiënten te krijgen.

De cijfers zijn schrikbarend; één op de drie vrouwen en één op de zeven mannen krijgt uiteindelijk dementie in het leven. Dementie tast niet alleen het geheugen aan. De ziekte verwoest het leven van de patiënt en zijn omgeving. Dementie is nu nog niet te genezen. Door onderzoek weten we inmiddels dat eiwitstapeling in de hersenen een rol speelt bij verschillende vormen van dementie. Deze stapeling speelt ook een rol bij bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson en Multiple Sclerose. Meer geld is nodig voor meer onderzoek om grote doorbraken in hersenonderzoek mogelijk te maken. En u kunt ons daarbij helpen door mee te werken aan onze jaarlijkse collecte in februari. Mensen die willen helpen collecteren voor de Hersenstichting kunnen contact opnemen via collecte@hersenstichting.nl of tijdens kantooruren 070 – 360 48 16.

Auteur

Redactie