Poppodium Apollo opgeheven

EMMEN

Het bestuur van Poppodium Apollo heeft besloten de stichting op te heffen. Dat maakt de Emmer stichting bekend via de eigen sociale mediakanalen.

Poppodium Apollo draait volledig op vrijwilligers. Vrijwilligers die vanuit een motivatie zich altijd belangeloos hebben ingezet en enorm veel tijd hebben geïnvesteerd. De ambities die Poppodium Apollo voor ogen had voor 2017/2018 kunnen niet worden behaald met enkel vrijwilligers. Het toegekende budget voor het komende cultureel jaar blijkt helaas niet toereikend om de doelstellingen te halen, als mede het gebrek aan beschikbaarheid en tijd van vrijwilligers. Het bestuur van Poppodium Apollo is van mening dat de stap naar een volwaardig muziekpodium in de huidige situatie niet voortgezet kan worden. Om deze reden heeft het bestuur unaniem besloten de stichting per 1 september 2017 op te heffen.

Waylon

Vijf jaar geleden zette Poppodium Apollo de eerste stap, een stelletje enthousiaste muziekliefhebbers starten in Theater de Muzeval op regelmatige basis met het organiseren van popconcerten. Anno 2017 is Poppodium Apollo uitgegroeid tot een podium waar op jaarbasis gemiddeld 28 concerten plaatsvinden. Het concert van Waylon in Café Groothuis, dat in drie minuten was uitverkocht, noemt de stichting het hoogtepunt. Poppodium Apollo heeft de afgelopen vijf jaar altijd haar doelstelling behaald. Om de volgende stap te zetten heeft Poppodium Apollo een beleidsplan met passende begroting opgesteld voor de komende vijf jaar. Een stap naar een professioneel poppodium, een logische speelplek in het tourschema van Nederlandse artiesten en hét muziekpodium van Drenthe.

Auteur

Redactie