Nieuw uitvaartcentrum in Zwartemeer

ZWARTEMEER

Uitvaartverzorging Zwartemeer is voornemens een nieuw uitvaartcentrum te creëren in het door hun aangekochte kerkgebouw van de Protestantse Gemeente De Kapel aan de Mollemastraat in Zwartemeer.

Voorzitter Henrie Wittendorp zegt dat hij al sinds jaar en dag gebruik maakt van een gedeelte van het gebouw dat als opbaarruimte en koffiekamer is ingericht. Vanuit deze positie was Uitvaartverzorging Zwartemeer contractueel als eerste koper aangewezen. Na ruim een half jaar onderhandelen zijn beide partijen tot een vergelijk gekomen.

Uitvaartcentrum

Uitvaartverzorging Zwartemeer wil het hele gebouw, dat in 1953 is gebouwd, opnieuw inrichten en voorzien van de meest moderne voorzieningen die men in een modern uitvaartcentrum mag verwachten. Zo zal een nieuwe uitnodigende toegang vanaf het plein aansluiten op een centrale hal, van waaruit men twee opbaarruimtes kan bezoeken. De grote kerkzaal zal worden aangepast voor uitvaartdiensten, en worden voorzien van de modernste audioapparatuur voor video-opname, presentatie en weergave in zowel geluid als beeld. De overige aanpassingen zijn een compleet nieuwe toiletvoorziening met invalidentoilet. Een nieuwe keuken, kantoor en familiekamer. Evenwel is men voornemens het oorspronkelijke karakter van het gebouw, dat in 1953 als Hervormde Jeugdkapel werd gerealiseerd, te behouden. Het bestuur van Uitvaartverzorging Zwartemeer heeft verder in overweging om een zogenaamde 24-uurs voorziening te treffen, waarbij nabestaanden middels een geavanceerd toegangssysteem ieder moment van de dag toegang hebben tot hun dierbare overledene.

Zwartemeer

Uitvaartverzorging Zwartemeer heeft voor de voorbereidende werkzaamheden de Zwartemeerse architect Berry Walda benadert en ze worden daarbij geadviseerd door de heren Boxem van uitvaarbedrijf UGNA uit Coevorden, waar men ook al jaren een samenwerking mee heeft rond de uitvaarten. Wittendorp zegt dat men voor de uitvoering zoveel mogelijk gebruik wil maken van bedrijven uit Zwartemeer en naaste omgeving. Uitvaartverzorging Zwartemeer is als begrafenisvereniging De Laatste Eer in 1915 opgericht en heeft zich in de loop der jaren weten je handhaven in de uitvaartwereld en heeft momenteel zo’n 4000 personen als lid, die voor ongeveer de helft in Zwartemeer woonachtig is en voor de rest vooral in de omliggende dorpen, maar ook heeft men leden door het hele land en zelfs in het buitenland. Sinds twee jaar is ook het Buurtschap Helpt Elkander onderdeel van uitvaartverzorging Zwartemeer met ongeveer 2500 leden.

Auteur

Redactie