Certificaat voor wijkzorgmedewerkers Tangenborgh

EMMEN/COEVORDEN

Eén van de speerpunten van Zorggroep Tangenborgh is koploper zijn en blijven in dementiezorg. Hiervoor is goede scholing een voorwaarde. Daarom begon in maart een groep van 29 wijkzorgmedewerkers met de scholing over dementie. Zij kregen onlangs een certificaat.

De scholing bestaat uit vijf lesdagen en drie intervisiebijeenkomsten. De lesdagen zijn gericht op het vergroten van de kennis over dementie en het in praktijk brengen van deze kennis. De intervisiebijeenkomsten staan in het teken van leren in de praktijk, kennisdeling en borging binnen de zorggroep.

Auteur

Redactie