'Te veel woningbouwplannen in gemeente Coevorden'

COEVORDEN

In de gemeente Coevorden zijn te veel woningbouwplannen voor de toekomstige vraag. Dat is de belangrijkste conclusie uit een tweetal onderzoeken die de gemeente liet uitvoeren. Het ene onderzoek richtte zich op de ontwikkelingen in de woningmarkt, het andere op de plannen die er in de gemeente zijn.

De onderzoeken waren nodig omdat Coevorden werkt aan een nieuwe Woonvisie. Onderzoeksbureau RIGO onderzocht de ontwikkelingen op de woningmarkt. Het advies van RIGO aan de gemeente is om het aantal woningbouwplannen terug te dringen en vraag en aanbod van woningen beter op elkaar af te stemmen.

Veranderende wens

Stec - een adviesbureau op het gebied van vastgoed - onderzocht de woningbouwplannen. Door de veranderende wens van de potentiële kopers voldoet een relatief groot aantal plannen niet meer, stelt Stec. Met de eigenaren van de plannen moet volgens het adviesbureau overlegd worden over de toekomst van deze plannen. De resultaten worden verwerkt in het concept Woonvisie dat in september voorgelegd wordt aan onder meer dorpen, wijken en woningcorporaties. Het college neemt niet alle adviezen over en maakt ook eigen keuzes, meldt de gemeente. De bedoeling is straks in elk dorp en voor de stad Coevorden te kijken naar de plannen, wensen, ontwikkelingen en mogelijkheden. Meer informatie: www.coevorden.nl/woonvisie.

Auteur

Redactie