Gemeente Emmen kiest voor zorgverzekering op maat

EMMEN

De gemeente Emmen wil inwoners met een laag inkomen tegemoetkomen in hun zorgkosten. Dit wordt op verschillende manieren gedaan, bijvoorbeeld door het aanbieden van een collectieve zorgverzekering.

De afgelopen jaren bleek dat het gebruik van de collectieve zorgverzekering sterk afnam en de hoogte van de korting minder werd. Daarom is het afgelopen jaar met verschillende betrokkenen gekeken naar andere mogelijkheden om deze groep inwoners tegemoet te komen.

Zorgaanbieders

De gemeente denkt een passende manier gevonden te hebben met het ontwikkelen van een digitale vergelijkingstool en met het begeleiden van deze inwoners bij het gebruik ervan. Poliswijzer.nl van de Bencom Group gaat deze ‘wijzer’ ontwikkelen en in november lanceren. Vooraf worden inwoners uitgebreid geïnformeerd. Wethouder Jan Bos: “Wij vinden het belangrijk dat een zorgverzekering aansluit bij de persoonlijke zorgbehoefte. De digitale vergelijkingstool is een hulpmiddel om dit in kaart te brengen. Daarnaast richt de tool zich op zorgaanbieders in de regio Emmen en kan ook de keuze worden meegenomen dat een medische keuring van te voren niet nodig is. Uit een paar testen bleek dat het een goedkoper alternatief is dan de collectieve zorgverzekering. Zowel voor onze inwoners als voor de gemeente!”

Persoonlijke situatie

Vanaf medio november kunnen inwoners overstappen van zorg- verzekeraar voor het verzekeren van hun ziektekosten in 2018. De digitale vergelijkingstool zal vanaf dat moment actief worden aangeboden. Bij het doorlopen van de tool wordt begeleiding geboden. “Hierover maken we afspraken met onze maatschappelijke partners", zegt Jan Bos. “Zij hebben al contact met onze inwoners en zijn daardoor goed toegankelijk. Het doorlopen van de tool leidt tot een advies vaneen zorgverzekering die het beste past bij de persoonlijke situatie. Dit betekent dus ook dat de gemeente vanaf 1 januari 2018 niet langer een collectieve zorgverzekering aanbiedt.” Er zijn ook nog andere manieren waarop de gemeente Emmen mensen met een laag inkomen en hoge zorgkosten tegemoet komt. Zo is het mogelijk om een beroep te doen op de bijzondere bijstand voor bepaalde medische kosten. Daarnaast kunnen inwoners die gebruik maken van een Wmo-voorziening en hier een eigen bijdrage voor betalen, in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming. Deze tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten bestaat uit een vast bedrag dat jaarlijks wordt toegekend.

Auteur

Redactie