Column Coevorden Verbindt: Haal jij eruit wat erin zit?

Emmen

U leest hier wekelijks een column van een lid van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden. De schrijver is deze week wethouder Jeroen Huizing.

Het waren hectische weken in de gemeente. En dan heb ik het niet over de twee mooie evenementen van afgelopen weekeinde, Zuidenveld in Sleen en de Havendagen in de stad Coevorden. Hoewel die evenementen zeker gezorgd hebben voor een heleboel reuring, om maar eens een modeterm te gebruiken. De Havenvereniging Coevorden heeft weer laten zien dat Coevorden en water echt bij elkaar horen. En heel Sleen is maanden bezig geweest met de voorbereidingen van Zuidenveld. Al die arbeid was zeker terug te zien in alle straatversiering, bogen en wagens. Overigens, ook de vernieuwde opzet van het Zuidenveld in combinatie met de traditionele elementen was wat mij betreft een verfrissende! Complimenten aan het lokale Zuidenveld comité dat zij het Zuidenveld van nieuwe energie en hernieuwd elan hebben voorzien. Er staat weer een evenement dat nog jaren als traditie kan worden voortgezet! Maar de grootste hectiek van de afgelopen weken werd veroorzaakt door de derde afvalcontainer die we samen met Area hebben verspreid. Een behoorlijk omvangrijke operatie, die uitgebreid is voorbereid en waarbij ook veel aandacht is besteed aan communicatie en voorlichting. Helaas hebben we moeten constateren dat het niet overal vlekkeloos is verlopen. Met als gevolg veel telefoontjes en lange wachttijden bij Area en ook bij ons als gemeente kwamen veel vragen en opmerkingen binnen. Inmiddels zijn veel problemen opgelost of gebeurt dit op korte termijn. Als wethouder vind ik het natuurlijk vervelend dat de introductie van de derde container niet overal goed is gegaan. Vanwege de irritatie en onvrede die dat heeft opgeleverd bij de mensen die ermee te maken kregen. Maar zeker ook omdat de aandacht uit zou moeten gaan naar de grote stappen die we als inwoners van de gemeente Coevorden nog moeten maken als het gaat om het gescheiden inzamelen van afval. Er zit nog heel veel papier, plastic, blikjes, tuinafval, melkpakken en zelfs glas in het restafval dat wordt ingezameld. En dat is zonde! Zonde omdat gescheiden ingezamelde grondstoffen kunnen worden hergebruikt. Zonde omdat het tarief voor het inzamelen en verwerken van restafval hoger is dan voor gescheiden ingezamelde grondstoffen. En zonde omdat we daardoor als inwoners meer betalen dan nodig is. Vandaar dus de derde container voor plastic, metalen en drankenkartons. Dat moet het nog makkelijker maken om afval gescheiden in te zamelen. En vandaar onze campagne 'Afval, haal jij eruit wat erin zit?' Op www.afvalincoevorden.nl vind je alle informatie over de campagne, tips voor het gescheiden inzamelen en de nieuwe afvalkalender. Of download de Area afval app op uw smartphone. Draag jij ook je steentje bij en haal je eruit wat erin zit? Wethouder Jeroen Huizing

Auteur

Redactie